Municipiul Calafat

Impozite si taxe


Sef Birou impozite si taxe locale
Ec. Stalea Floarea

Atributiile Biroului Impozite si taxe locale


Constata materia impozabila si stabileste impozitele, taxele si alte venituri bugetare
Aplica in cazurile prevazute de lege masuri de executare silita la contribuabili persoane fizice si persoane juridice, in cazul neachitarii obligatiilor fata de buget;
Asigura verificarea gestionara a casierilor privind impozite, taxe si alte venituri
Rezolva cererile, reclamatiile si sesizarile contribuabililor privind impozitele, taxele si alte venituri in cadrul competentei aprobate;
Analizeaza si prezinta propuneri in legatura cu acordarea de aminari, esalonari, reduceri si restituiri de impozite si taxe;
Elibereaza la cerere, contribuabililor certificate prin care specifica pe baza de semnatura cele solicitate;
Efectueaza actiuni de control cu celelalte servicii si alte organe in vederea identificarii impunerii si sanctionarii de combatere a evaziunii fiscale;
Verifica si solutioneaza, dupa caz, contestatiile facute de contribuabili persoane fizice si persoane juridice pe linia impozitelor si taxelor;
Gestioneaza si transmite persoanelor fizice si juridice formulare specifice contestarii si impunerii materiei impozabile;
Conduce matricola de evidenta a contribuabililor supusi impozitarii;
Asigura prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii sistemului de evidenta fiscala;
Intocmeste si gestioneaza dosarele fiscale pentru persoanele fizice si juridice conform prevederilor legale
Intocmeste periodic informari, rapoarte cu privire la impuneri si rezultatele certificatelor la persoanele fizice si juridice;
Aplica masuri de incasarea a ramasitei cu aplicarea gradelor de urmarire silita la persoanele fizice si juridice, restantiere la plata impozitelor si taxelor;
Intocmeste dosare pentru debitele provenite din amenzi contraventionale, despagubiri si alte venituri transmise spre incasare casierului;
Confirma debitele si intocmeste borderouri de debit;
Intocmeste acte de insolvabilitate si de disparitie in conditiile legii;
In indeplinirea atributiilor de serviciu personalul din cadrul biroului, are obligatia sa respecte prevederile din codul de conduita al functionarilor publici din Legea nr. 7/2004;
Intocmeste referate privind compensarea si virarea sau restituirea plusurilor pe tipuri de impozite si taxe si le opereaza in evidenta nominala pe contribuabili;
Urmareste permanent ca nici un debit sa nu se prescrie atentionind casierul cu cel putin trei luni inainte de expirarea acestui termen;
Tine evidenta nominala speciala a debitorilor carora li s-au intocmit acte de insolvabilitate
Intocmeste evidenta veniturilor bugetului local, conform clasificatiei bugetare, precum si registrul de partizi pe categorii de impozite;
Asigura intocmirea deciziilor de impunere la inceputul anului fiscal catre contribuabilii persoane fizice din evidenta fiscala;
Operatiuni de incasari privind impozitele si taxele locale potrivit clasificatiei bugetare, inclusiv a majorarilor de intirziere pentru neplata in termen;
Inregistreaza debitele si incasarile in extrasele de rol;
Asigura prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii sistemului de incasari;
Emite chitante pentru sumele incasate;
Inscrie zilnic in borderourile desfasuratoare sumele incasate si le preda inspectorului;
Respectarea regulamentului operatiunilor de casa conform Decretului 209
Identifica pe raza de activitate persoanele care poseda bunuri si terenuri supuse impozitarii sesizind inpectorii in vederea stabilirii impozitelor si taxelor
Are obligatia de a avea un comportament profesionit precum si de a asigura in conditiile legii transparenta administrativa pentru a cistiga si mentine increderea cetatenilor in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor publice locale.


TAXE TRAFIC GREULista cu contribuabilii cu restante la impozite si taxe locale.

 
 
 
 
© 2009 Primaria Municipiului Calafat si Consiliul Local