Municipiul Calafat

Bilant 2011

CONTACT POLITIA LOCALA CALAFAT

SEF BIROU: MARIA DOREL
TEL. 0769.047.450


OFITER SERVICIU PRIMARIA CALAFAT

TEL. 0251.231.214
 
 Extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Calafat                                                               
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
CADRUL LEGAL

          Art. 1 Poliţia Locală a municipiului Calafat se înfiinţează, este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii poliţiei locale 155/12.07.2010, a H.G. 1332/23.12.2010 privind Regulamentul-cadru, Hotărârii Consiliului Local nr. 86/31.03.2011, la nivel de birou în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ACTIVITATEA POLIŢIEI LOCALE
            Art. 2 Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea:

a) în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
b) în conformitate cu reglementările specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale.

SUBORDONARE
            Art. 3 Poliţia Locală a municipiului Calafat se subordonează Primarului municipiului Calafat.
COOPERARE

            Art. 4 Poliţia Locală Calafat cooperează cu Poliţia Municipiului Calafat, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dolj, Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, în baza protocoalelor încheiate, pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin.

COLABORARE

          Art. 5 Poliţia Locală Calafat colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

PERSONALUL POLIŢIEI LOCALE

          Art. 6 Personalul Poliţiei Locale Calafat se compune din funcţionari publici care ocupă funcţii specifice de poliţist local şi personal contractual care asigură paza bunurilor şi obiectivelor stabilite de Consiliul Local Calafat.

AUTORITATEA FUNCŢIEI PUBLICE

          Art. 7 Poliţistul local este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi a îndatoririlor de srviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege, şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

 
Extras din Legea 155/2010 a poliţiei locale            

( dati click aici pentru a vizualiza intregul document cu atributiile Politiei Locale Calafat in format word)


___________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALAFAT

BIROUL POLIŢIA LOCALĂ

Nr. 49024/14.02.2013


RAPORT,

 

cu activităţile desfăşurate în perioada 01.01.2012-31.12.2012

 

            Biroul poliţiei locale şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 16 angajaţi, din care 1 şef birou şi 15 poliţişti locali. 

          Agenţii  din cadrul Biroului ,  în perioada supusă analizei, respectiv 01.01  – 31.12.2012 au acţionat pe raza Municipiului Calafat, la un program de lucru 12/24-12/48, asigurând paza  la Primăria mun. Calafat în colaborare cu firma de pază, acţionând totodată, conform posturilor şi itineriilor stabilite în buletinul posturilor , pentru mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, supravegherea parcărilor auto,  a pieţei,  identificării şi predării la organele de poliţie abilitate a persoanelor care au comis infracţiuni în vederea continuării cercetărilor.

            În cursul anului 2012, 12 din cei 16 poliţişti locali au absolvit cursurile de formare iniţială a poliţiştilor locali pe o perioadă de 3 luni de zile, conform Legii 155/2010. Cursurile s-au desfăşurat la Şcoala de pregătire a Cadrelor Poliţiei de Frontieră din Drobeta Turnu Severin.

            Activitatea  Biroului  se prezintă astfel:

I. PE  LINIA  PREVENIRII  ŞI  COMBATERII  INFRACŢIUNILOR  ŞI CONTRAVENŢIILOR

           

            INFRACŢIUNI =2

Ex.-În data de 05.08.2012, în jurul orei 15.45, în urma unor indicii cu privire la faptul că, în păduricea situată între plaja Debarcader şi podul peste Dunăre, se taie arbori cu drujba, poliţist local Ceoarec Cătălin s-a deplasat în zona respectivă unde a auzit zgomot de drujbă. Fiind singur de servici, a solicitat sprijin Poliţiei municipiului Calafat şi Jandarmeriei Calafat, însă nu era disponibil niciun echipaj de la cele două structuri.

(dati
click aici pentru a vizualiza intregul RAPORT, cu activităţile desfăşurate în perioada 01.01.2012-31.12.2012)

 
 
 
 
© 2009 Primaria Municipiului Calafat si Consiliul Local