19 septembrie, 2018

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare