20 noiembrie, 2018

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare