22 ianuarie, 2018

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare