15 decembrie, 2017

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare