29 mai, 2024

Anunt decizie mediu proiect „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare ambulatoriu Spitalul Municipal Calafat”

Municipiul Calafat, titular al proiectului “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriul Spitalului Municipal Calafat” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in Municipiul Calafat,str. Traian, nr.5.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 , in zilele luni-joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmdj.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 24.09.2018.

Related posts

Sari la conținut