16 septembrie, 2019

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare