20 noiembrie, 2019

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare