20 iulie, 2019

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare