22 septembrie, 2021

Hotarari Consiliul Local

H.C.L.1 din 05.01.2021

H.C.L.2 din 15.01.2021

H.C.L.3 din15.01.2021

H.C.L.4 din15.01.2021

H.C.L.6 din 28.01.2021

H.C.L.7 din 28.01.2021

H.C.L.8 din 28.01.2021

H.C.L.9 din 28.01.2021

H.C.L.10 din 25.02.2021

 H.C.L.11 din 25.02.2021

H.C.L.12 din 25.02.2021

H.C.L.13 din 25.02.2021

H.C.L.14 din 25.02.2021

H.C.L.15 din 25.02.2021

H.C.L.16 din 25.02.2021

H.C.L.17 din 25.02.2021

H.C.L.18 din 09.03.2021

H.C.L.19 din 09.03.2021

H.C.L.20 din 09.03.2021

H.C.L.21 din 09.03.2021

H.C.L.22 din 09.03.2021

H.C.L.23 din 25.03.2021

 H.C.L.24 din 25.03.2021

H.C.L.25 din 23.01.2021

H.C.L.26 din 31.03.2021 

H.C.L.27 din 31.03.2021 

H.C.L.28 din 31.03.2021 

H.C.L.29 din 31.03.2021 

H.C.L.30 din 31.03.2021

H.C.L. 33 din 29.04.2021,

H.C.L. 42 din 29.04.2021,

H.C.L. 43 din 29.04.2021

H.C.L.31 din 29.04.2021 – privind aprobarea bugetului local pe 2021

H.C.L.32 din 29.04.2021

H.C.L.34 din 29.04.2021

H.C.L.35 din 29.04.2021 

H.C.L.36 din 29.04.2021 

H.C.L.37 din 29.04.2021 

H.C.L.38 din 29.04.2021 

H.C.L.39 din 29.04.2021 

H.C.L.40 din 29.04.2021 

H.C.L.44 din 29.04.2021 

H.C.L.45 din 29.04.2021 

H.C.L.46 din 29.04.2021 

H.C.L.47 din 29.04.2021 

H.C.L.48 din 29.04.2021 

H.C.L.49 din 29.04.2021 

H.C.L.50 din 29.04.2021

H.C.L.51 din 27.05.2021

H.C.L.52 din 27.05.2021,

H.C.L.53 din 27.05.2021

H.C.L.54 din 27.05.2021

H.C.L.55 din 27.05.2021

H.C.L.56 din 27.05.2021

H.C.L.57 din 27.05.2021

H.C.L.58 din 27.05.2021

H.C.L.59 din 27.05.2021

H.C.L.61 din 27.05.2021 – pentru aprobarea proiectului “Achizitionarea echipamentelor specifice destinate crearii infrastructurii de agrement cu specific pescaresc in Municipiul Calafat”

HCL 62 din 18.06.2021 – privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Calafat domnului Pop Alexandru

HCL 63 din 18.06.2021 – privind aprobarea utilizarii execedentului bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020

HCL 64 din 18.06.2021 – privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2021, datorate bugetului local al Municipiului Calafat si anexa HCL 64 din 18.06.2021

HCL 65 din 18.06.2021 – pentru aprobarea proiectului: „Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Calafat 2021-2027” si „Portofoliul de proiecte, anexa nr. 1”

HCL 66 din 18.06.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind functionalitatea unui spatiu si anexa HCL 66 din 18.06.2021

HCL 67 din 18.06.2021 – privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unor terenuri aflate in intravilanul Municipiului Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic si anexe HCL 67 din 18.06.2021

HCL 68 din 18.06.2021 – privind aprobarea concesionarii terenurilor situate in intravilanul Municipiului Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic si anexe HCL 68 din 18.06.2021

HCL 69 din 18.06.2021 – privind inchirierea unui teren situat in municipiul Calafat, str.1 Mai, nr.1 H, judetul Dolj si anexe HCL 69 din 18.06.2021 – Caiet de sarcini

HCL 70 din 18.06.2021 – privind alipirea unor terenuri si anexa HCL 70 din 18.06.2021

HCL 71 din 18.06.2021 – privind inchirierea unui spatiu comercial situat in municipiul Calafat, str. Traian, bl I parter, judetul Dolj si anexe HCL 71 din 18.06.2021 – Caiet de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial in Calafat, Traian, bl. I, parter

HCL 72 din 18.06.2021 – privind constituirea Comisiei de repartizare in vederea inchirierii a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand Municipiului Calafat, precum si aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuintelor respectivesi anexa HCL 72 din 18.06.2021– privind repartizarea in vederea inchirierii locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand Municipiului Calafat

HCL 73 din 18.06.2021 – privind aprobarea infiintarii Targului Saptamanal in Municipiul Calafat, judetul Dolj. si anexe HCL 73 din 18.06.2021

HCL 74 din 18.06.2021 – privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Calafat domnului Voinea Stelian

HCL 75 din 18.06.2021 – pentru modificarea Hotararii nr. 97/29.12.2020, a Consiliului Local al municipiului Calafat privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Calafat

HCL 76 din 18.06.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL 77 din 18.06.2021 – privind acordarea unui mandat reprezentantului municipiului Calafat în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODOLJ” pentru a participa la lucrările ședinței adunării generale a asociaților

HCL 78 din 18.06.2021– privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor la Compania de Apa “Oltenia” S.A. pentru participarea la lucrarile adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 06.07.2021

HCL 79 din 30.06.2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021 si anexe HCL 79 din 30.06.2021 – situatia centralizata a obiectivelor de investitii pe 2021

HCL 80 din 30.06.2021  – privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2021 la Spitalul Municipal Calafat pe anul 2021 si anexa HCL 80 din 30.06.2021

HCL 81 din 30.06.2021– privind acordarea unui ajutor de urgenţă

HCL 82 din 30.06.2021  – pentru modificarea H.C.L. nr. 73/ 18.06.2021, privind aprobarea infiintarii Targului Saptamanal in Municipiul Calafat, judetul Dolj.si anexe HCL 82 din 30.06.2021– regulament pentru functionarea Targului Saptamanal

HCL 83 din 30.06.2021 – privind scutirea de la plata taxei de trafic greu pentru autovehiculele si utilajele cu masa mai mare de 7,50 to inregistrate la biroul taxe si impozite din cadrul Primariei Municipiului Calafat

HCL 84-2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021 si anexa HCL 84 din 30.06.2021 – venituri pentru sectiunea de functionare si dezvoltare

HCL 85 din 05.08.2021 – privind modificarea bugetului local pe 2021

HCL 86 din 05.08.2021 – privind aprobarea casarii si valorificarii obiectelor de inventar si mijloacelor fixe din patrimoniul Municipiului Calafat rezultate in urma inventarierii din 31.12.2021

HCL 87 din 05.08.2021 – pentru aprobarea Proiectului Tehnic si a Devizului General pentru obiectivul de investitie: “Noduri secundare si tertiare mai bine conectate la reteaua centrala si globala TEN-T prin masuri comune CBC”

HCL 88 din 05.08.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind Planul de actiuni sau de lucrari de interes local care urmeaza a fi prestate de catre beneficiarii de ajutor social

HCL 89 din 05.08.2021 – privind stabilirea coeficientului de salarizare pentru functia contractuala de conducere de sef serviciu in cadru aparatului de specialitate al primarului

HCL 90 din 05.08.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Calafat si Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Politie Locala

HCL 91 din 05.08.2021 – privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea locuintelor construite prin ANL si aprobarea contractului cadru pentru inchirierea locuintelor ANL aflate in administrarea Municipiului Calafat

HCL 92 din 05.08.2021 – privind includerea unui imobil-teren in domeniul privat al Municipiului Calafat

HCL 93 din 05.08.2021 – privind stabilirea amplasamentului, “Adapost pentru cainii fara stapan din Municipiul Calafat, judetul Dolj”

HCL 94 din 05.08.2021 – privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Calafat si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestui serviciu

HCL 95 din 05.08.2021 – privind reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL 96 din 05.08.2021 – privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr. 15 bis, judetul Dolj

HCL 97 din 05.08.2021 – privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. Teilor (T. 109, P. 126), judetul Dolj

HCL 98 din 05.08.2021  – privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. Teilor (T. 109, P. 58/1), judetul Dolj

HCL 99 din 05.08.2021 – privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, in fata imobilului din str. Tudor Vladimirescu, nr. 111, judetul Dolj

HCL 100 din 05.08.2021 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipiului Calafat

HCL 101 din 12.08.2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL 102 din 12.08.2021 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020

HCL 103 din 12.08.2021 – pentru instituirea taxei speciale de folosinta a domeniului public sau privat pentru amenajarea de terase sau gradini de vara

HCL 104 din 12.08.2021 – pentru completarea H.C.L. nr. 96/05-08-2021, privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr. 15 bis, judetul Dolj

HCL 105 din 12.08.2021 – pentru completarea H.C.L. nr. 97/05-08-2021, privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. Teilor(T. 109, P. 126), judetul Dolj

HCL 106 din 12.08.2021 – pentru completarea H.C.L. nr. 98/05-08-2021, privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. Teilor(T. 109, P. 58/1), judetul Dolj

HCL 107 din 12.08.2021 – pentru completarea H.C.L. nr. 99/05-08-2021, privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, in fata imobilului din str. Tudor Vladimirescu, nr. 111, Dolj

HCL 108 din 12.08.2021 – pentru desemnarea presedintelui de sedinta

HCL 110 din 31.08.2021– modificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

HCL 111 din 31.08.2021 – privind dezmembrarea unui teren

HCL 112 din 31.08.2021 – privind trecerea unui imobil – constructie din domeniul public al Municipiului Calafat in domeniul privat al Municipiului Calafat

HCL 113 din 31.08.2021 – privind trecerea unui imobil – constructie din domeniul public al Municipiului Calafat in domeniul privat al Municipiului Calafat

HCL 114 din 31.08.2021 – privind aprobarea unor documentatii cadastrale

HCL 115 din 31.08.2021 – privind aprobarea unor documentatii cadastrale

HCL 116 din 31.08.2021 – privind aprobarea achizitionarii unor rapoarte de evaluare a locuintelor situate in Municipiul Calafat cartier Tudor Vladimirescu

HCL 117 din 31.08.2021 – privind aprobarea achizitionarii unor rapoarte de evaluare a locuintelor situate in Municipiul Calafat cartier Tudor Vladimirescu

HCL118 din 31.08.2021 – privind reglemntarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL119 din 31.08.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind organizarea si aprobarea cheltuielilor prilejuite de manifestarea ROADELE TOAMNEI

HCL 120 din 31.08.2021- privind aprobarea Regulamentului de repartizare, organizare si functionare a parcarilor auto de resedinta in Municipiul Calafat, precum si atribuirea locurilor de parcare in zona centrala, respectiv bloc 4, bloc AB, bloc 18, bloc 6, judetul Dolj

HCL 121 din 14.09.2021 –  privind modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL 122 din 14.09.2021 – privind modificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

H.C.L.1 din 30.01.2020

H.C.L.2 din 30.01.2020

H.C.L.3 din 30.01.2020

H.C.L.4 din 30.01.2020

H.C.L.5 din 30.01.2020

H.C.L.6 din 30.01.2020

H.C.L.7 din 18.02.2020

H.C.L.8 din 27.02.2020

H.C.L.9 din 27.02.2020

H.C.L.10 din 27.02.2020

H.C.L.11 din 27.02.2020

H.C.L.12 din 27.02.2020

H.C.L.13 din 27.02.2020

H.C.L.14 din 02.03.2020

H.C.L.15 din 02.02.2020

H.C.L.16 din 13.03.2020

H.C.L.17 din 14.03.2020

H.C.L.18 din 02.04.2020

H.C.L.19 din 02.04.2020

H.C.L.20 din 02.04.2020

H.C.L.21 din 02.04.2020

H.C.L.22 din 13.04.2020

H.C.L.23 din 13.04.2020

H.C.L.24 din 13.04.2020

H.C.L.25 din 13.04.2020

H.C.L.26 din 13.04.2020

H.C.L.27 din 13.04.2020

H.C.L.28 din 15.04.2020

H.C.L.29 din 30.04.2020

H.C.L.30 din 30.04.2020

H.C.L.31 din 30.04.2020

H.C.L.32 din 30.04.2020

H.C.L.33 din 30.04.2020

H.C.L.34 din 12.05.2020

H.C.L.35 din 12.05.2020

H.C.L.36 din 20.05.2020

H.C.L.37 din 30.05.2020

H.C.L.38 din 30.05.2020

H.C.L.39 din 30.05.2020

H.C.L.40 din 30.05.2020

H.C.L.41 din 30.05.2020

H.C.L.42 din 30.05.2020

H.C.L.43 din 30.05.2020

H.C.L.44 din 30.05.2020

H.C.L.45 din 30.05.2020

H.C.L.46 din 30.05.2020

H.C.L.47 din 30.05.2020

H.C.L.48 din 16.06.2020

H.C.L.49 din 30.06.2020

H.C.L.50 din 30.06.2020

H.C.L.51 din 30.06.2020

H.C.L.52 din 30.06.2020

H.C.L.53 din 30.06.2020

H.C.L.54 din 13.07.2020

H.C.L.55 din 13.07.2020

H.C.L.56 din 13.07.2020

H.C.L.57 din 13007.2020

H.C.L.58 din 13.07.2020

H.C.L.59 din 13.07.2020

H.C.L.60 din 30.07.2020

H.C.L.61 din 30.07.2020

H.C.L.62 din 30.07.2020

H.C.L.63 din 30.07.2020

H.C.L.64 din 30.07.2020

H.C.L.65 din 14.08.2020

H.C.L.66 din 14.08.2020

H.C.L.67 din 14.08.2020

H.C.L.68 din 14.08.2020

H.C.L. nr.69 din data de 10.09.2020

H.C.L.70 din 10.09.2020

H.C.L.71 din 14.09.2020

H.C.L.72 din 14.09.2020

H.C.L.73 din 31.10.2020

H.C.L.74 din 31.10.2020

H.C.L. 75 din 24.11.2020

H.C.L.76 din 24.11.2020

H.C.L.77 din 24.11.2020

H.C.L.78 din 24.11.2020

H.C.L.79 din 24.11.2020

H.C.L.80 din 24.11.2020

H.C.L.81 din 24.11.2020

H.C.L.82 din 24.11.2020

H.C.L.83 din 24.11.2020

H.C.L.84 din 24.11.2020

H.C.L.85 din 24.11.2020

H.C.L.86 din 24.11.2020

H.C.L.87 din 24.11.2020

H.C.L.88 din 24.11.2020

H.C.L.89 din 22.12.2020

H.C.L.90 din 22.2.2020

H.C.L.91 din 22.12.2020

H.C.L.92 din 22.12.2020

H.C.L.93 din 22.12.2020

H.C.L.94 din 29.12.2020

H.C.L.95 din 29.12.2020

H.C.L.96 din 29.12.2020

H.C.L.97 din 29.12.2020

H.C.L.98 din 29.12.2020

H.C.L.99 din 29.12.2020

H.C.L.100 din 29.12.2020

H.C.L.101 din 29.12.2020

H.C.L.102 din 29.12.2020

H.C.L.103 din 29.12.2020

H.C.L.104 din 29.12.2020

H.C.L.105 din 29.12.2020

H.C.L.1 din 09.01.2019

H.C.L.2 din 09.01.2019

H.C.L.3 din 09.01.2019

H.C.L.4 din 22.01.2019

H.C.L.5 din 22.01.2019

H.C.L.6 din 22.01.2019

H.C.L.7 din 22.01.2019

H.C.L.8 din 22.01.2019

H.C.L.9 din 02.07.2019

H.C.L.9 din 22.01.2019

H.C.L.10 din 22.01.2019

H.C.L.11 din 28.01.2019

H.C.L.12 din 28.01.2019

H.C.L.13 din 28.01.2019

H.C.L.14 din 28.01.2019

H.C.L.15 din 28.01.2019

H.C.L.16 din 28.01.2019

H.C.L.17 din 25.02.2019

H.C.L.18 din 28.02.2019

H.C.L.19 din 25.02.2019

H.C.L.20 din 25.02.2019

H.C.L.21 din 25.02.2019

H.C.L.22 din 25.02.2019

H.C.L.23 din 28.03.2019

H.C.L.24 din 28.03.2019

H.C.L.25 din 28.03.2019

H.C.L.26 din 28.03.2016

H.C.L.27 din 28.03.2019

H.C.L.28 din 11.04.2019

H.C.L.29 din 11.04.2019

H.C.L.30 din 11.04.2019

H.C.L.31 din 11.04.2019

H.C.L.32 din 11.04.2019

H.C.L.33 din 11.04.2019

H.C.L.34 din 11.04.2019

H.C.L.35 din 15.04.2019

H.C.L.36 din 15.04.2019

H.C.L.37 din 15.04.2019

H.C.L.38 din 15.04.2019

H.C.L.39 din 08.05.2019

H.C.L.40 din 08.05.2019

H.C.L.41 din 08.05.2019

H.C.L.42 din 08.05.2019

H.C.L.43 din 08.05.2019

H.C.L.44 din 08.05.2019

H.C.L.45 din 08.05.2019.

H.C.L.46 din 08.05.2019

H.C.L.47 din 08.05.2019

H.C.L.48 din 08.05.2019

H.C.L.49 din 08.05.2019

H.C.L.50 din 08.05.2019

H.C.L.51 din 13.05.2019

H.C.L.52 din 13.05.2019

H.C.L.53 din 13.05.2019

H.C.L.54 din 29.05.2019

H.C.L.55 din 29.05.2019

H.C.L.56 din 05.06.2019

H.C.L.58 din 10.06.2019

H.C.L.57 din data de 10.06.2019

H.C.L.nr.59 din 13.06.2019

H.C.L.nr.60 din 13.06.2019

H.C.L.61 din 20.06.2019

H.C.L.62 din 20.06.2019

H.C.L.63 din 27.06.2019

H.C.L.64 din 27.06.2019

H.C.L.65 din 27.06.2019

H.C.L.66 din 27.06.2019

H.C.L.67 din 27.06.2019

H.C.L.68 din 27.06.2019

H.C.L.69 din 27.06.2019

H.C.L.70 din 27.06.2019

H.C.L.71 din 27.06.2019

H.C.L.72 din 27.06.2019

H.C.L.74 din 28.06.2019

H.C.L.75 din 28.06.2019

H.CL.73 din 28.06.2019

H.C.L.76 din 10.07.2019

H.C.L.77 din 10.07.2019

H.C.L.78din 15.07.2019

H.C.L.79 din 15.07.2019

H.C.L.80 din 22.07.2019

H.C.L.81 din 22.07.2019

H.C.L.82 din 22.07.2019

H.C.L.83 din 22.07.2019

H.C.L.84 din 22.07.2019

H.C.L.85 din 22.07.2019

H.C.L.86 din 22.07.2019

H.C.L.87 din 22.07.2019

H.C.L.88 din 30.07.2019

H.C.L.89 din 30.07.2019

H.C.L.90 din 30.07.2019

H.C.L.91 din 30.07.2019

H.C.L.92 din 30.07.2019

H.C.L.93 din 30.07.2019

H.C.L.94 din 30.07.2019

H.C.L.95din 30.07.2019

H.C.L.96 din 26.08.2019

H.C.L.97 din 31.08.2019

H.C.L.98 din 31.08.2019

H.C.L.99 din 31.08.2019

H.C.L.100 din 31.08.2019

H.C.L.101 din 31.08.2019

H.C.L.102 din 31.08.2019

H.C.L.103 din 31.08.2019

H.C.L.104 din 31.08.2019

H.C.L.105 din 11.09.2019

H.C.L.106 din 11.09.2019

H.C.L.107 din 11.09.2019

H.C.L.108 din 11.09.2019

H.C.L.109 din 11.09.2019

H.C.L.110 din 11.09.2019

H.C.L.111 din 11.09.2019

H.C.L.112 din 11.09.2019

H.C.L.113 din 11.09.2019

H.C.L.114 din 30.09.2019

H.C.L.115 din 30.09.2019

H.C.L.116 din 30.09.2019

H.C.L.117 din 30.09.2019

H.C.L.118 din 30.09.2019

H.C.L.119 din 30.09.2019

H.C.L.120 din 30.09.2019

H.C.L.121 din 30.09.2019

H.C.L.122 din 30.09.2019

H.C.L.123 din 30.09.2019

H.C.L.124 din 30.09.2019

H.C.L.125 din 30.09.2019

H.C.L.126 din 29.10.2019

H.C.L.127 din 29.10.2019

H.C.L.128 din 29.10.2019

H.C.L.129 din 29.10.2019

H.C.L.130 din 29.10.2019

H.C.L.131 din 29.10.2019

H.C.L.132 din 29.10.2019

H.C.L.133 din 29.10.2019

H.C.L.134 din 29.10.2019

H.C.L.135 din 29.10.2019

H.C.L.136 din 29.10.2019

H.C.L.137 din 29.10.2019

H.C.L.138 din 29.10.2019

H.C.L.139 din 18.11.2019

H.C.L.140 din 18.11.2019

H.C.L.141 din 18.11.2019

H.C.L.142 din 28.11.2019

H.C.L.143 din 28.11.2019

H.C.L.144 din 28.11.2019

H.C.L.145 din 28.11.2019

H.C.L.146 din 28.11.2019

H.C.L.147 din 28.11.2019

H.C.L.148 din 09.12.2019

H.C.L.149 din 19.12.2019

H.C.L.150 din 19.12.2019

H.C.L.151 din 19.12.2019

H.C.L.152 din 19.12.2019

H.C.L.153 din 19.12.2019

H.C.L.154 din 23.12.2019

H.C.L.155 din 23.12.2019

Hotararea Consiliului Local Nr.1

Hotararea Consiliului Local Nr.2

Hotararea Consiliului Local Nr.3

Hotararea Consiliului Local Nr.4

Hotararea Consiliului Local Nr.5

Hotararea Consiliului Local Nr.6

Hotararea Consiliului Local Nr.7

Hotararea Consiliului Local Nr.8

Hotararea Consiliului Local Nr.9

Hotararea Consiliului Local Nr.10

Hotararea Consiliului Local Nr.11

Hotararea Consiliului Local Nr.12

Hotararea Consiliului Local Nr.13

Hotararea Consiliului Local Nr.14

Hotararea Consiliului Local Nr.15

Hotararea Consiliului Local Nr.16

Hotararea Consiliului Local Nr.17

Hotararea Consiliului Local Nr.18

Hotararea Consiliului Local Nr. 19

Hotararea Consiliului local Nr.21

Hotararea Consiliului Local Nr.22

Hotararea Consiliului Local nr.23

Hotararea Consiliului Local Nr.24

Hotararea Consiliului Local Nr.25

Hotararea Consiliului Local Nr.26

Hotararea Consiliului Local Nr.27

Hotararea Consiliului Local Nr.28

Hotararea Consiliului Local Nr.29

Hotararea Consiliului Local Nr.30

Hotararea Consiliului Local Nr.31

Hotararea Consiliului Local Nr.32

Hotararea Consiliului Local Nr.33

Hotararea Consiliului Local Nr.34

Hotararea consiliului Local Nr.35

Hotararea Consiliului Local Nr.36

Hotararea Consiliului Local Nr.37

Hotararea Consiliului Local Nr.20

Hotararea Consiliului Local Nr.38

Hotararea Consiliului Local Nr.39

Hotararea Consiliului Local Nr.40

Hotararea Consiliului Local Nr.41

Hotararea Consiliului Local Nr.42

Hotararea Consiliului Local Nr.43

Hotararea Consiliului Local Nr.44

Hotararea Consiliului Local Nr.45

Hotararea Consiliului Local Nr.46

Hotararea Consiliului Local Nr.47

Hotararea Consiliului Local Nr.48

Hotararea Consiliului Local Nr.49

Hotararea Consiliului Local Nr.50

Hotararea Consiliului Local Nr.51

Hotararea Consiliului Local Nr.52

Hotararea Consiliului Local Nr.53

Hotararea Consiliului Local Nr.54

Hotararea Consiliului Local Nr.55

Hotararea Consiliului Local Nr.56

Hotararea Consiliului Local Nr.57

Hotararea Consiliului Local Nr.58

Hotararea Consiliului Local Nr.59

Hotararea Consiliului Local Nr.60

Hotararea Consiliului Local Nr.61

H.C.L.62 din 26.04.2018

Hotararea Consiliului Local Nr.63

Hotararea Consiliului Local Nr.64

Hotararea Consiliului Local Nr.65

Hotararea Consiliului Local Nr.66

Hotararea Consiliului Local Nr.67

Hotararea Consiliului Local Nr.68

Hotararea Consiliului Local Nr.69

Hotararea Consiliului Local Nr.70

Hotararea Consiliului Local Nr.71

Hotararea Consiliului Local Nr.72

Hotararea Consiliului Local Nr.73

Hotararea Consiliului Local Nr.74

Hotararea Consiliului Local Nr.75

Hotararea Consiliului Local Nr.76

Hotararea Consiliului Local nr.77

Hotararea Consiliului local nr.78

H.C.L.80 din 10.05.2018

H.C.L.81 din 14.05.2018

H.C.L.82 din 14.05.2018

H.C.L.83 din 31.05.2018

H.C.L.84 din 31.05.2018

H.C.L.85 din 31.05.2018

H.C.L.86 din 31.05.2018

H.C.L.87 din 31.05.2018

H.C.L.88 din 28.06.2018

H.C.L.89 din 28.06.2018

H.C.L.90 din 28.06.2018

H.C.L.91 din 28.06.2018

H.C.L.92 din 28.06.2018

H.C.L.93 din 28.06.2018

H.C.L.94 din 28.06.2018

H.C.L.95 din 28.06.2018

H.C.L.96 din 28.06.2018

H.C.L.97 din 28.06.2018

H.C.L.98 din 28.06.2018

H.C.L.99 din 02.07.2018

H.C.L.100 din 09.07.2018

H.C.L.101 din 09.07.2018

H.C.L.102 din 31.07.2018

H.C.L.103 din 31.07.2018

H.C.L.104 din 31.07.2018

H.C.L.105 din 31.07.2018

H.C.L.106 din 31.07.2018

H.C.L.107 din 31.07.2018

H.C.L.108 din 31.07.2018

H.C.L.109 din 31.07.2018

H.C.L.110 din 31.07.2018

H.C.L.111 din 10.08.2018

H.C.L.112 din 12.08.2018

H.C.L.113 din 21.08.2018

H.C.L.114 din 31.08.2018

H.C.L.115 din 31.08.2018

H.C.L.116 din 31.08.2018

H.C.L.117 din 31.08.2018

H.C.L.120 din 13.09.2018

H.C.L.119 din 13.09.2018

H.C.L.118 din 31.08.2018

H.C.L.121 din 13.09.2018

H.C.L.122 din 13.09.2018

H.C.L.123 din 13.09.2018

H.C.L.124 din 13.09.2018

H.C.L.125 din 26.09.2018

H.C.L.126 din 26.09.2018

H.C.L.127 din 26.09.2018

H.C.L.128 din 26.09.2018

H.C.L.129 din 26.09.2018

H.C.L.130 din 26.09.2018

H.C.L.131 din 25.10.2018

H.C.L.132 din 25.10.2018

H.C.L.133 din 30.10.2018

H.C.L.134 din 30.10.2018

H.C.L.135 din 30.10.2018

H.C.L.136 din 30.10.2018

H.C.L.137 din 30.102018

H.C.L.138 din 30.10.2018

H.C.L.139 din 30.10.2018

H.C.L.140 din 30.10.2018

H.C.L.141 din 30.10.2018

H.C.L.142 din 30.10.2018

H.C.L.143 din 30.10.2018

H.C.L.144 din 30.10.2018

H.C.L.145 din 30.10.2018

H.C.L.146 din 30.10.2018

H.C.L.147 din 30.10.2018

H.C.L.148 din 30.10.2018

H.C.L.149 din 30.10.2018

H.C.L.150 din 19.11.2018

H.C.L.151 din 19.11.2018

H.C.L.158 din 2018

H.C.L.157 din 2018

H.C.L.156 din 2018

H.C.L.155 din 2018

H.C.L.154 din 2018

H.C.L.153 din 2018

H.C.L.152 din 2018

H.C.L.159 din 23.11.2018

H.C.L.160 din 23.11.2018

H.C.L.161 din 27.11.2018

H.C.L.162 din 27.11.2018

H.C.L.163 din 27.11.2018

H.C.L.164 din 27.11.2019

H.C.L.165 din 04.12.2018

H.C.L.179 din 21.12.2018

H.C.L.181 din 21.12.2018

H.C.L.166 din 04.12.2018

H.C.L.167 din 07.12.2018

H.C.L.168 din 07.12.2018

H.C.L.169 din 07.12.2018

H.C.L.170 din 07.12.2018

H.C.L.171 din 07.12.2018

H.C.L.172 din 17.12.2018

H.C.L.173 din 17.12.2018

H.C.L.174 din 17.12.2018

H.C.L.175 din 17.12.2018

H.C.L.176 din 17.12.2018

H.C.L.177 din 21.12.2018

H.C.L.178 din 21.12.2018

Sari la conținut