28 mai, 2024

Urbanism

ANUNȚ – PUG – Etapa avizare

FORMULARE CONFORM HG 714 din 2022 – necesare inventarierii foselor septice din Municipiul Calafat penru:

CERTIFICAT DE URBANISM

 • CERERE FORMULAR TIMP;
 • ACT DE PROPRIETATE (TEREN)- CONFORM CU ORIGINALUL;
 • EXTRAS CARTE FUNCIARA (CU O VECHIME DE MAXIM 30 DE ZILE);
 • MEMORIU JUSTIFICATIV (SUCCINT);
 • PLAN DE AMPLASAMENT;
 • PLAN DE SITUATIE.

PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

 • Cerere prelungire AC (SEMNAT, STAMPILAT DE SOLICITANT);
 • ACT DE PROPRIETATE (CONFORM CU ORIGINALUL);
 • EXTRAS CARTE FUNCIARA (CU O VECHIME DE MAXIM 30 DE ZILE);
 • COPIE CERTIFICAT URBANISM;
 • AVIZE SOLICITATE IN CERTIFICAT DE URBANISM (ORIGINAL);
 • MEMORII TEHNICE – STRUCTURA, ARHITECTURA, INSTALATII TERMICE, SANITARE, ELECTRICA;
 • EXPERTIZA TEHNICA (UNDE ESTE CAZUL);
 • DEVIZE DE LUCRARI (DIN CARE SA REZULTE VALUAREA LUCRARILOR : C+M);
 • GRAFIC CU FAZE DETARMINANTE AVIZATE DE PROIECTAT;

 

 • PLANURI CONSTRUCTIE:

-AMPLASAMENT, SITUATII, FUNDATII,ARMATURI

-NIVEL

-SECTIUNI

– PLANURI INSTALATII (SANITARE, ALIMENTARE CU APA,         ELECTRICE)

–  PLANURI FATADE

–  POZE CU IMOBILUL (IN CAZUL AUT DE DESFIINTARE)

Sari la conținut