17 septembrie, 2019

Raportul anual cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pentru anul 2018